V-Varen Nagasaki 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Masato Kurogi
03
2. Daichi Tagami
02
3. Shu Hiramatsu
01
4. Takuma Shikayama
00
5. Kenta Tokushige
00
6. Yuki Kagawa
00
7. Keita Nakamura
00
8. Yu Kimura
00
9. Daichi Inui
-01
10. Kensuke Fukuda
-01
11. Yusuke Maeda
-01
12. Fumitaka Kitatani
-01
13. Shunya Yoneda
-01
14. Masakazu Tashiro
-01
15. Shuto Kono
-02
16. Ryota Takasugi
-02
17. Shogo Nakahara
-02
18. Yuzuru Shimada
-02
19. Takumi Nagura
-02
20. Yuhei Tokunaga
-02
21. Ben Halloran
-03
22. Ryutaro Iio
-03
23. Takashi Sawada
-03
24. Hijiri Onaga
-03
25. Musashi Suzuki
-04
26. Takuya Masuda
-04
27. Ryo Niizato
-04
28. Teppei Usui
-05
29. Juanma
-06
30. Gyu-Baek Choi
-09
  
1. Takashi Sawada
1294
2. Hijiri Onaga
1292
3. Ryutaro Iio
1265
4. Yuhei Tokunaga
1260
5. Ryota Takasugi
1234
6. Kenta Tokushige
1170
7. Daichi Tagami
1170
8. Keita Nakamura
1058
9. Shogo Nakahara
1012
10. Juanma
0977
11. Gyu-Baek Choi
0818
12. Masato Kurogi
0784
13. Shunya Yoneda
0722
14. Takuya Masuda
0720
15. Ryo Niizato
0655
16. Teppei Usui
0621
17. Musashi Suzuki
0558
18. Takumi Nagura
0541
19. Daichi Inui
0540
20. Shu Hiramatsu
0482
21. Yuzuru Shimada
0429
22. Yuki Kagawa
0422
23. Ben Halloran
0372
24. Masakazu Tashiro
0360
25. Yusuke Maeda
0327
26. Fumitaka Kitatani
0294
27. Shuto Kono
0220
28. Yu Kimura
0139
29. Takuma Shikayama
0029
30. Kensuke Fukuda
0025
  
1. Keita Nakamura
16
2. Shogo Nakahara
16
3. Hijiri Onaga
15
4. Takashi Sawada
15
5. Ryutaro Iio
15
6. Yuhei Tokunaga
14
7. Daichi Tagami
14
8. Ryota Takasugi
14
9. Juanma
14
10. Kenta Tokushige
13
11. Shunya Yoneda
12
12. Gyu-Baek Choi
12
13. Shu Hiramatsu
12
14. Musashi Suzuki
12
15. Ben Halloran
10
16. Takumi Nagura
09
17. Ryo Niizato
09
18. Yusuke Maeda
09
19. Masato Kurogi
09
20. Takuya Masuda
08
21. Yuki Kagawa
07
22. Teppei Usui
07
23. Yuzuru Shimada
06
24. Daichi Inui
06
25. Shuto Kono
05
26. Masakazu Tashiro
04
27. Fumitaka Kitatani
04
28. Yu Kimura
04
29. Takuma Shikayama
02
30. Kensuke Fukuda
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Keita Nakamura
08
2. Musashi Suzuki
05
3. Juanma
03
4. Hijiri Onaga
02
5. Daichi Tagami
02
6. Shogo Nakahara
02
7. Takuma Shikayama
01
8. Takumi Nagura
01
9. Ryo Niizato
01
10. Gyu-Baek Choi
01
11. Shu Hiramatsu
01
12. Takashi Sawada
01
13. Teppei Usui
01
14. Daichi Inui
01
  
1. Juanma
04
2. Teppei Usui
03
3. Keita Nakamura
02
4. Yusuke Maeda
02
5. Ryutaro Iio
02
6. Yuhei Tokunaga
01
7. Takumi Nagura
01
8. Ryo Niizato
01
9. Gyu-Baek Choi
01
10. Ryota Takasugi
01
11. Daichi Inui
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Yuhei Tokunaga
1983
2. Ryota Takasugi
1984
3. Kensuke Fukuda
1984
4. Yusuke Maeda
1984
5. Kenta Tokushige
1984
6. Masakazu Tashiro
1988
7. Takuya Masuda
1989
8. Daichi Inui
1989
9. Masato Kurogi
1989
10. Juanma
1990
11. Yuzuru Shimada
1990
12. Ryutaro Iio
1991
13. Teppei Usui
1991
14. Takashi Sawada
1991
15. Ryo Niizato
1991
16. Ben Halloran
1992
17. Shu Hiramatsu
1992
18. Yuki Kagawa
1992
19. Shuto Kono
1993
20. Keita Nakamura
1993
21. Daichi Tagami
1993
22. Musashi Suzuki
1994
23. Yu Kimura
1994
24. Shogo Nakahara
1994
25. Gyu-Baek Choi
1994
26. Fumitaka Kitatani
1995
27. Hijiri Onaga
1995
28. Shunya Yoneda
1995
29. Takuma Shikayama
1996
30. Takumi Nagura
1998
  
1. Takuma Shikayama
-25
2. Yu Kimura
-20
3. Kensuke Fukuda
-20
4. Shu Hiramatsu
-17
5. Yuki Kagawa
-16
6. Fumitaka Kitatani
-14
7. Yusuke Maeda
-14
8. Shuto Kono
-12
9. Masato Kurogi
-11
10. Masakazu Tashiro
-10
11. Daichi Inui
-10
12. Daichi Tagami
-05
13. Yuzuru Shimada
-03
14. Ben Halloran
-02
15. Kenta Tokushige
-01
16. Keita Nakamura
-01
17. Shunya Yoneda
00
18. Takumi Nagura
01
19. Musashi Suzuki
08
20. Shogo Nakahara
08
21. Ryota Takasugi
11
22. Takuya Masuda
12
23. Teppei Usui
12
24. Ryo Niizato
12
25. Yuhei Tokunaga
16
26. Juanma
19
27. Ryutaro Iio
19
28. Gyu-Baek Choi
19
29. Takashi Sawada
22
30. Hijiri Onaga
22
  
1. Hijiri Onaga
25
2. Shunya Yoneda
15
3. Shogo Nakahara
15
4. Daichi Tagami
14
5. Gyu-Baek Choi
14
6. Takashi Sawada
13
7. Takumi Nagura
12
8. Keita Nakamura
12
9. Ryutaro Iio
09
10. Musashi Suzuki
05
11. Takuma Shikayama
00
12. Ryo Niizato
00
13. Fumitaka Kitatani
00
14. Juanma
00
15. Kenta Tokushige
-01
16. Masato Kurogi
-03
17. Ryota Takasugi
-03
18. Teppei Usui
-03
19. Shu Hiramatsu
-03
20. Yuhei Tokunaga
-03
21. Yuki Kagawa
-04
22. Yu Kimura
-05
23. Ben Halloran
-07
24. Takuya Masuda
-07
25. Shuto Kono
-08
26. Yuzuru Shimada
-10
27. Daichi Inui
-11
28. Masakazu Tashiro
-18
29. Yusuke Maeda
-21
30. Kensuke Fukuda
-27
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska Radio Montenegro


Kaizer Chiefs Players Rating FC Barcelona Players Rating AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating


Cierny Balog
Slovakia
Vilnius
Lithuania
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Arad
Romania
Luhacovice
Czechia
Lopej
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Vysna Boca
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio